7th ECREA Radio and Sound Conference

Ecosistemes de ràdio i so a l'era de les plataformes

Barcelona, 6 al 8 de setembre de 2023

RSS23_0102