7th ECREA Radio and Sound Conference

Ecosistemes de ràdio i so a l'era de les plataformes

Barcelona, 6 al 8 de setembre de 2023

Directrius de presentació

Dates importants:

DATA LÍMIT per a la presentació de resums: 30 d’ABRIL de 2023 (21:00 hores, hora del mig de Greenwich)

NOTIFICACIÓ d’acceptació: 15 de maig de 2023

INSCRIPCIÓ ANTICIPADA: fins el 15 de JUNY de 2023

DATES DE LA CONFERÈNCIA: 6-8 de SETEMBRE DE 2023

Directrius de presentació

Les propostes de treballs i panells individuals es poden presentar fins al 30 d’abril de 2023 a través de la plataforma del lloc web de la conferència ( https://radioandsoundconference2023.com/ ).

El sistema de presentació estarà disponible a partir de principis de març de 2023.

Els resums s’han d’escriure en anglès i contenir un esquema clar de l’argument, el marc teòric i, si escau, la metodologia i els resultats. Els resums individuals i les propostes del panel han de tenir entre 300 i 500 paraules . En el cas del panell, les propostes han de contenir un breu resum del panel i incloure les 4 o 5 contribucions individuals (amb el títol i els noms de l’autor de cada contribució que componen el panel).

NÚMERO ESPECIAL de RADIO JOURNAL: International Studies in Broadcast & Audio Media (Revista)

Convidarem els delegats de la Conferència a presentar les seves ponències completes com a molt tard el febrer de 2024 per ser seleccionats per a un número especial del Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media (Diari), editat per Intellect (www.intellectbooks.com/radio-journal-international-studies-in-broadcast-audio-media), que es publicarà al segon número de 2024.

Per a més informació contacteu amb el comitè organitzador local

radioandsoundconference@gmail.com